Aanmelden

verschillende typen hulpbronnen

Zorg- en dienstverlenende partners

Deze partners bieden medische – of niet medische diensten aan deelnemers. Zowel freelancers als instellingen kunnen zich als partner aansluiten bij Vital10 en onderdeel worden van het ecosysteem. 

Loyalty partners

Deze partners bieden producten of diensten die deelnemers door het inwisselen van hun verdiende ‘Vitaliteitspunten’ met korting kunnen krijgen. Te denken valt aan kortingskaarten voor bijv. Bol.com, Bijenkorf of Zalando, korting op hotels en restaurants, sportschoenen, bloeddrukmeters, etc.

Productleveranciers

Deze partners bieden producten waarmee de deelnemers metingen kunnen uitvoeren, zoals activity monitors, bloeddrukmeters, weegschalen, lab. testen, etc.  

Distributie partners

Organisaties zoals zorgverzekeraars, zorginstellingen, gemeenten en werkgevers kunnen een Vital10 abonnement aanbieden aan hun leden, werknemers, cliënten of patiënten.  

Kennis- en onderzoek partners

Vital10 werkt met kennis- en onderzoek partners samen in een publiek-privaat samenwerkingsverband. Zij heeft daarvoor een consortium agreement opgesteld dat enerzijds de commerciële belangen en anderzijds de wetenschappelijke onafhankelijkheid van de betrokken partners borgt. Afspraken worden gemaakt over de uitwisseling, het beheer en opslag voor het doen van wetenschappelijk onderzoek. Deze afspraken zijn uiteraard in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming hieraan stelt. Het stimuleert standaardisering van data-uitwisseling en opslag volgens FAIR principes.

Op deze manier zorgt het model voor meer toegang tot bestaande initiatieven uit de publieke en private wereld en stimuleert het opschaling van nieuwe initiatieven en interventies met het toekomstbestendige financiering als doel.

Voor meer informatie, zie ook www.benefitforall.nl