Ecosysteem met partners

Vital10 geeft partners de mogelijkheid om producten en diensten aan deelnemers aan te bieden. Met deze partners vormt Vital10 een ecosysteem voor gezondheid en vitaliteit. Zo krijgen zorgverleners en leveranciers van producten en diensten de mogelijkheid om hun (zorg)programma en/of product met korting of extra service aan de deelnemers aan te bieden. Hierdoor worden deelnemers verleid om gezonde keuzes te maken en krijgen de partners meer gebruikers/ klanten. Zo worden we er allemaal beter van!

We onderscheiden de volgende typen partners, waarbij een partner ook meerdere rollen kan vervullen. Vital10 beoordeelt of de producten en diensten aan de eisen voldoen op het gebied van beveiliging van (persoons)gegevens, betrouwbaarheid, kwaliteit en gebruiksgemak. Indien de producten een medische toepassing hebben dan dienen deze producten een medisch keurmerk te hebben. Vital10 treft alle benodigde privacy waarborgen en voldoet aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming wanneer medische gegevens worden uitgewisseld of BSN-nummers verwerkt moeten worden op grond van de zorgwetgeving.  Afhankelijk van hoe deze partners aansluiten bij Vital10 gaat Vital10 met deze individuele partners of Instellingen een (bemiddeling)overeenkomst en een verwerkersovereenkomst aan.

Video afspelen

Zorg- en dienstverlenende partners

Deze partners bieden medische – of niet medische diensten aan deelnemers. Zowel freelancers als instellingen kunnen zich als partner aansluiten bij Vital10 en onderdeel worden van het ecosysteem. 

Productleveranciers

Deze partners bieden producten waarmee de deelnemers metingen kunnen uitvoeren, zoals activity monitors, bloeddrukmeters, weegschalen, lab. testen, etc.  

Loyalty partners

Deze partners bieden producten of diensten die deelnemers door het inwisselen van hun verdiende ‘Vitaliteitspunten’ met korting kunnen krijgen. Te denken valt aan kortingskaarten voor bijv. Bol.com, Bijenkorf of Zalando, korting op hotels en restaurants, sportschoenen, bloeddrukmeters, etc.

Distributie partners

Organisaties zoals zorgverzekeraars, zorginstellingen, gemeenten en werkgevers kunnen een Vital10 abonnement aanbieden aan hun leden, werknemers, cliënten of patiënten. Een basis abonnement kan aan iedereen gratis worden aangeboden en de distributiepartner mag hier reclame voor maken. De partner kan ook bepaalde (extra) vragenlijsten laten opnemen en het platform project- of organisatie specifiek aankleden met gerichte hulpbronnen of informatievoorziening (zie V-CHEQ’s, hulpbronnen en informatie bij platform).

Kennis- en onderzoek partners

Vital10 werkt met kennis- en onderzoek partners samen in een publiek-privaat samenwerkingsverband. Zij heeft daarvoor een consortium agreement opgesteld dat enerzijds de commerciële belangen en anderzijds de wetenschappelijke onafhankelijkheid van de betrokken partners borgt. Afspraken worden gemaakt over de uitwisseling, het beheer en opslag voor het doen van wetenschappelijk onderzoek. Deze afspraken zijn uiteraard in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming hieraan stelt. Het stimuleert standaardisering van data-uitwisseling en opslag volgens FAIR principes.

Op deze manier zorgt het model voor meer toegang tot bestaande initiatieven uit de publieke en private wereld en stimuleert het opschaling van nieuwe initiatieven en interventies met het toekomstbestendige financiering als doel.

Voor meer informatie, zie ook www.benefitforall.nl

In ons ecosysteem werken we samen met de volgende partners:

Meer weten? Neem contact met ons op voor een gesprek als je een zorgverlener bent.
Als partner kun je je hier aanmelden.