Ecosysteem met Partners

Vital10 geeft partners de mogelijkheid om producten en diensten aan deelnemers aan te bieden. Met deze partners vormt Vital10 een ecosysteem voor gezondheid en vitaliteit. Zo krijgen zorgverleners en leveranciers van producten en diensten de mogelijkheid om hun (zorg)programma en/of product met korting of extra service aan de deelnemers aan te bieden. Hierdoor worden deelnemers verleid om gezonde keuzes te maken en krijgen de partners meer gebruikers/ klanten. Zo worden we er allemaal beter van!

We onderscheiden de volgende typen partners, waarbij een partner ook meerdere rollen kan vervullen. Vital10 beoordeelt of de producten en diensten aan de eisen voldoen op het gebied van beveiliging van (persoons)gegevens, betrouwbaarheid, kwaliteit en gebruiksgemak. Indien de producten een medische toepassing hebben dan dienen deze producten een medisch keurmerk te hebben. Vital10 treft alle benodigde privacy waarborgen en voldoet aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming wanneer medische gegevens worden uitgewisseld of BSN-nummers verwerkt moeten worden op grond van de zorgwetgeving.  Afhankelijk van hoe deze partners aansluiten bij Vital10 gaat Vital10 met deze individuele partners of Instellingen een (bemiddeling)overeenkomst en een verwerkersovereenkomst aan.

Video afspelen

Zorg- en dienstverlenende partners

Deze partners bieden medische – of niet medische diensten aan deelnemers. Zowel freelancers als instellingen kunnen zich als partner aansluiten bij Vital10 en onderdeel worden van het ecosysteem. 

Productleveranciers

Deze partners bieden producten waarmee de deelnemers metingen kunnen uitvoeren, zoals activity monitors, bloeddrukmeters, weegschalen, lab. testen, etc.  

Loyalty partners

Deze partners bieden producten of diensten die deelnemers door het inwisselen van hun verdiende ‘Vitaliteitspunten’ met korting kunnen krijgen. Te denken valt aan kortingskaarten voor bijv. Bol.com, Bijenkorf of Zalando, korting op hotels en restaurants, sportschoenen, bloeddrukmeters, etc.

Distributie partners

Organisaties zoals zorgverzekeraars, zorginstellingen, gemeenten en werkgevers kunnen een Vital10 abonnement aanbieden aan hun leden, werknemers, cliënten of patiënten. Een basis abonnement kan aan iedereen gratis worden aangeboden en de distributiepartner mag hier reclame voor maken. De partner kan ook bepaalde (extra) vragenlijsten laten opnemen en het platform project- of organisatie specifiek aankleden met gerichte hulpbronnen of informatievoorziening (zie V-CHEQ’s, hulpbronnen en informatie bij platform).

Kennis- en onderzoek partners

Vital10 werkt met kennis- en onderzoek partners samen in een publiek-privaat samenwerkingsverband. Zij heeft daarvoor een consortium agreement opgesteld dat enerzijds de commerciële belangen en anderzijds de wetenschappelijke onafhankelijkheid van de betrokken partners borgt. Afspraken worden gemaakt over de uitwisseling, het beheer en opslag voor het doen van wetenschappelijk onderzoek. Deze afspraken zijn uiteraard in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming hieraan stelt. Het stimuleert standaardisering van data-uitwisseling en opslag volgens FAIR principes.

Op deze manier zorgt het model voor meer toegang tot bestaande initiatieven uit de publieke en private wereld en stimuleert het opschaling van nieuwe initiatieven en interventies met het toekomstbestendige financiering als doel.

Voor meer informatie, zie ook www.benefitforall.nl

Video afspelen

Video: Preventief gezond in een gezonde leefomgeving

Healthy Me, Healthy Planet

Bij Vital10 is iedereen welkom! Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Zeker wanneer deelnemers en partners zich focussen op een duurzame ontwikkeling van of bijdrage aan deze wereld. Samen met onze ‘ Healthy Me’  en ‘ Healthy Planet’  partners, bouwen wij aan een ecosysteem van duurzame zorg en een gezonde wereld.

Richt je je als organisatie op een duurzame verbetering van de gezondheid, dan ontvangen wij jouw organisatie met gespreide armen als partner van ‘ Healthy me’ ! Samen hebben we namelijk een groter bereik om de gezondheid van nóg meer mensen een positieve impuls te geven. Hiermee beïnvloeden we niet alleen de gezondheid van de mens op positieve wijze, maar ook de directe leefomgeving heeft daar baat bij. Mens en milieu zijn namelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als jij bijvoorbeeld lokaal geteelde groenten eet, is dit niet alleen heel goed voor je gezondheid maar ook goed voor het milieu omdat de groenten niet met een vrachtvliegtuig naar jouw bord hoeven te worden gevlogen!

Richt je je als organisatie juist op het verbeteren van het milieu? Dan willen wij net zo graag de handen ineenslaan om bij te kunnen dragen aan het behalen van jullie duurzame doel(en) en verwelkomen wij jullie van harte als “ Healthy Planet’  partner! Want ook hier geldt de onlosmakelijk band tussen mens en milieu. Een gezonde omgeving heeft immers een positieve invloed op de gezondheid van de mens.

Ben jij de volgende bouwsteen in ons Vital10 ecosysteem? Meld je dan nu aan als partner!

Vital10 partners in het land

We werken samen met verschillende instanties en bieden zorg op verschillende plaatsen verspreid over het hele land. Op deze kaart kun je alle instanties vinden waar Vital 10 mee samenwerkt, gecategoriseerd in Healthy Me & Healthy Planet partners.

In ons ecosysteem werken we samen met de volgende partners binnen en buiten de zorg:

Meer weten? Neem contact met ons op voor een gesprek als je een zorgverlener bent.
Als partner kun je je hier aanmelden.