Vital10 Code of Conduct

Om Partner te worden in ons Ecosysteem voor Gezondheid vragen wij de organisatie zich te conformeren aan onze Code of Conduct.
  1. De producten en/of diensten die de partner levert zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwde principes.
  2. Aan Vital10-leden wordt voordeel geboden welke niet-leden niet krijgen.
  3. De producten en/of diensten van de partner vullen die van andere partners binnen het ecosysteem aan en versterken deze. Hierbij wordt uitgegaan van het ‘Strategic-Sweet-Spot model’. Het model gaat uit van de a] behoefte van de klant (de patiënt/deelnemer), b] de unieke vaardigheden, kennis, technologie of mensen van de partner en c] de mate waarin de partner aanvullend is op andere partners.
  4. De producten of diensten zijn met speciale aandacht voor duurzaamheid ontwikkeld en zijn niet schadelijk voor mens en natuur. Vital10 toetst producten en/of diensten aan de 10 Terrestials: Eerlijke handel, ecologisch, herstelbaar, recyclebaar, energie neutraal, duurzaam, betrouwbaar, gezonde ideologie, verantwoordelijk en lokaal geproduceerd. Bij aanmelding dienen de aangeboden producten en/of diensten aan tenminste 2 van de 10 van deze Terrestials te voldoen, en is de partner voornemens om zijn producten of diensten verder te verduurzamen.
  5. De partner zal nimmer van Vital10 deelnemers verkregen persoonsinformatie verkopen en/of delen met derden of voor andere doeleinden gebruiken dan de dienst die de deelnemer afneemt bij partner.
  6. (Para) Medische professionals en coaches die betrokken zijn bij de ondersteuning of hulp aan onze deelnemers zijn voldoende gekwalificeerd.
  7. Het product of de dienst moet volledig in het belang zijn van de deelnemer. Indien het product of de dienst ongeschikt is voor de deelnemer of voor de deelnemer onvoldoende resultaat zal bieden, zal de partner dit actief aangeven aan deelnemer.