Voor de zorg

Vital10 is er voor de zorg. Het liefst ook letterlijk vóór de zorg in de vorm van (terugval)preventie maar ook voor begeleide (paramedische)zorg op afstand en thuismeten.

Dit door mensen te helpen om zelf hun gezondheid te meten en verbeteren via de MijnVital10 app.

De omgeving voor patiënten/deelnemers is rechtstreeks gekoppeld aan het Vital10 platform voor professionals (Vital10 Prof) en leefstijlcoaches en is ook te koppelen aan andere EPD systemen.

Wat biedt het Vital10 Platform

 • Hoogwaardige begeleide zorg op afstand.
 • Eenvoudig op maat ingerichte zorgpaden zoals voor hartrevalidatie, GLI, COPD, diabetes, Corona monitoring, hoge bloeddruk, hoog cholesterol etc.
 • Mogelijkheden voor automatische signalering (alerts naar de zorgprofessional).
 • Direct contact opnemen met de patiënt via kraakhelder en veilig videobellen of de Vital10 chat.
 • Patiënten kunnen middels de MijnVital10 app vrijwel alle meetapparatuur naadloos koppelen en zo in de thuissituatie metingen doen.
 • Patienten kunnen middels de MijnVital10 app acties uitvoeren zoals vragenlijsten invullen, welke automatisch in het systeem komen.
 • Jij als zorgprofessional kan zo eenvoudig op afstand monitoren hoe het met de patiënten gaat.

Vital10 Prof: Het Elektronisch Patiënten Dossier

Het Vital10 EPD biedt naast alle faciliteiten voor begeleide zorg op afstand ook:

 • Complete dossiervorming,  een agenda en alerts.
 • Eenvoudig inzicht in alle resultaten, voortgang en meetwaarden van de patiënten.
 • Eenvoudig beeldbellen en via de chat contact hebben.
 • Automatische signaleringen (alerts) ontvangen bij afwijkende waarden of trends  om direct contact op te kunnen nemen met de patiënt wanneer dat nodig blijkt.
 • Geautomatiseerde administratie zoals een koppeling met Vecozo, zodat er bij zorgverzekeraars gedeclareerd kan worden.
 • Een module om facturen te maken voor de geleverde diensten/zorg.


✔ Ben je na het lezen van deze informatie geinteresseerd in meer informatie, een demo of een offerte? Bel of mail ons dan.

Koppeling met andere zorgsystemen

In de zorg wordt gewerkt met vele verschillende systemen.

 • De open structuur en Vital10 API biedt een grote verscheidenheid aan koppelmogelijkheden.
 • Zo ondersteunen we FHIR, HL7 en maatwerk API-koppelingen. Onze partner API biedt eenvoudige en veilige mogelijkheden om aanmeldingen en gegevens die de deelnemer wil delen te koppelen.
 • Verder voorzien we in een koppeling met het Landelijk Schakelpunt en de meeste medische devices voor gebruik in de thuissituatie.
 • Het Vital10 EPD is ook goed te koppelen aan Epic en Chipsoft Hix zodat bijv. alerts in de taaklijst van het ziekenhuis EPD terecht kunnen komen.

Implementatie op maat

Onze implementatie consultants helpen bij een succesvolle inrichting en implementatie die past bij jouw organisatie, werkwijze en uitstraling. We stemmen dit graag nauwkeurig met je af.

Wij gaan verder dan alleen het inzetten van ons platform en kunnen de gehele zorg overnemen. Daarvoor kennen we verschillende constructies.

We bespreken graag de mogelijkheden die passen bij de wensen van jouw organisatie.

Je kunt ons altijd bellen of mailen voor meer informatie.

Veilig en vertrouwd

 • Vital10 is NEN7510 gecertificeerd en heeft een CE keurmerk volgens de MDR richtlijnen. We beschermen de gegevens volgens de strengste vereisten.
 • Ook op het gebied van privacy werken we uiteraard volgens alle AVG richtlijnen.
 • We komen zelf uit de zorg dus kennen als geen ander het belang van wetenschappelijk onderzoek. Na registratie kan iedere patiënt aangeven of hij/zij geanonimiseerde gegevens (dus nooit herleidbaar naar het individu) beschikbaar wil stellen aan wetenschappelijk onderzoek en daarmee ook een belangrijke maatschappelijke bijdrage wilt leveren.

Voorbeelden van oplossingen voor de zorg

Leefstijl begeleiding (zoals GLI)

De Gecombineerde Leefstijl Interventie is in ons zorgsysteem één van de zeldzame behandelingen gericht op leefstijlverandering en daarmee preventie. Vital10 heeft de GLI daarom omarmd en ondersteunt 2 belangrijke doelen:

1. Laat de leefstijlcoach zo min mogelijk tijd kwijt zijn aan administratieve rompslomp zodat er zoveel mogelijk tijd over blijft voor de kerntaak: de zorg voor de deelnemer!

2. Zorg voor een effectief (blended) GLI programma. Geen 8 afspraken over 2 jaar maar een continue programma voor de deelnemer, door de deelnemer via mijnVital10 onafgebroken te laten werken aan leefstijl in aansluiting op de sessies met de leefstijlcoach. Motivatie en een persoonlijk plan zijn daarbij heel belangrijk. Via MijnVital10 kan het tailor-made plan omschreven worden en kan ondersteuning door de leefstijlcoach indien gewenst on-demand geleverd worden.

✔ Meld je hier als leefstijlcoach aan voor een licentie op Vital10 Prof en profiteer van bovenstaande voordelen! 

Hartrevalidatie

Elk hartrevalidatieprogramma staat in het teken van gezond leven. We willen als zorgverlener herhaling voorkomen of klachten verminderen. De emoties die gepaard gaan met een hartziekte, zoals onzekerheid, opstandigheid, neerslachtigheid, verdriet of eenzaamheid, kunnen van mens tot mens verschillen. Maar ook leeftijd, de thuissituatie, of steun vanuit de directe omgeving zijn factoren die voor iedereen anders zijn.

Men kan daarom een hartrevalidatieprogramma kiezen dat afstemt op de persoonlijke situatie, thuis of in het ziekenhuis. Thuis krijgt men met tele-revalidatie. Dit programma voldoet aan de richtlijn hartrevalidatie.

Het hartrevalidatieteam bestaat, net zoals in het ziekenhuis -uit diverse specialisten, een cardioloog, revalidatiearts, fysiotherapeut, diëtist, psycholoog, medisch maatschappelijk werkers en een verpleegkundige. Voor dit programma is een verwijzing nodig van de huisarts of cardioloog.

Levert u hartrevalidatie en bent u geïnteresseerd om (tele)revalidatie aan te bieden aan uw patiënten, klik dan hier voor meer informatie https://www.benefitathome.nl/ziekenhuizen/ of vraag direct informatie op.

In ons ecosysteem werken we samen met meer dan 200 partners binnen en buiten de zorg: