Afvallen met Bodyvitaal

Inhoud

BodyVitaal is een internistisch traject dat in een multidisciplinair programma wordt aangevuld met diëtist, leefstijlcoach (GLI) en psycholoog voor mensen met overgewicht:

  1. BMI>30 en al doorgemaakte hart- en vaatziekte (zoals hartinfarct of beroerte), aanwezigheid van diabetes, slaapapnoe en/of artrose.
  2. BMI>35. Hiervoor is een verwijzing nodig van de huisarts of medisch specialist (zoals bijvoorbeeld internist elders, cardioloog). Die kan doorverwijzen naar Bodyvitaal via Vital10 (bijv via Zorgdomein).

De fysieke controles en behandeling worden uitgevoerd op locatie in Amsterdam.

Het traject zal uit verschillende onderdelen bestaan die afhankelijk zijn van de categorie waarin u valt (1 of 2 zoals bovenstaand beschreven) en aanvullende factoren.

Mensen zullen standaard worden gezien door de internist. Er vindt ook begeleiding door een leefstijlcoach plaats en samen met een van de therapeuten wordt een persoonlijk beweegplan gemaakt, welke zal worden geëvalueerd. Daarnaast zullen mensen op indicatie ook gezien worden door een diëtist en/of psycholoog.

Een bezoek bij de internist bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Gesprek met de specialist, waarbij expliciet gekeken zal worden of er aanwijzingen zijn voor onderliggende oorzaken van de vetzucht (zoals bijvoorbeeld een hormoonstoornis)
  • Uitgebreid lichamelijk onderzoek
  • Laboratoriumonderzoek
  • Bio-impedantiemetingen inclusief vetpercentage en spiermassa
  • Fietstest/inspanningstest
  • Echo van de lever op indicatie
  • Op indicatie zal medicatie voorgeschreven worden om risicofactoren te behandelen zoals een hoog cholesterol en hoge bloeddruk, daarnaast zal beoordeeld worden of u in aanmerking komt voor medicatie die het afvallen ondersteunt.

Kosten

Het programma van BodyVitaal wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Als u door de huisarts verwezen wordt kan het zijn dat u wel kosten betaalt vanwege het verbruik van uw eigen risico (als u uw eigen risico van dat jaar nog niet verbruikt hebt).