Privacy­verklaring

Vital10 is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonsgegevens van haar gebruikers en patiënten van essentieel belang is. Persoonsgegevens worden daarom met grote zorgvuldigheid behandeld, beveiligd en verwerkt in overeenstemming met deze Privacyverklaring en de geldende wet- en regelgeving.

Deze Privacyverklaring beschrijft de categorieën van persoonsgegevens die worden verzameld of gegenereerd (verwerkt) wanneer je gebruik maakt van de Vital10 website, het Vital10 Platform en jouw Persoonlijke Vital10 Gezondheidsomgeving en hoe jouw persoonsgegevens gebruikt, gedeeld en beschermd worden. Het beschrijft verder welke keuzes je heeft met betrekking tot jouw persoonsgegevens en hoe je contact met ons kunt opnemen.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

Vital10 B.V. (hierna: “Vital10”) is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Vital10 is gevestigd aan de Courbetstraat 34 te (.) Amsterdam.

Vital10 heeft als doelstelling het leveren van medisch uitstekende zorg (op afstand) middels haar Vital10 Platform en diensten met betrokkenheid van de patiënt, door middel van interactieve technologieën waarbij de patiënt, diens zorgverleners en andere betrokkenen samen kunnen werken om op het individu toegesneden zorg te leveren.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Wij vragen je bepaalde persoonsgegevens met ons te delen om je toegang te kunnen geven tot het Vital10 Platform, een Persoonlijke Vital10 Gezondheidsomgeving voor je te creëren en je de producten en diensten waar je ons om verzoekt te kunnen leveren. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer je een Account aanmaakt op ons Vital10 Platform, wanneer je inlogt, wanneer je gegevens en data gaat invoeren in jouw Persoonlijke Vital10 Gezondheidsomgeving, wanneer je communiceert met onze Partners in jouw Persoonlijke Vital10 Gezondheidsomgeving en wanneer je aankopen doet in de webshop.

Deze persoonsgegevens omvatten:

 • Contactgegevens, inclusief naam, e-mail, adres, telefoonnummer, bezorg- en factuuradres;
 • Login en accountgegevens, inclusief schermnaam, wachtwoord;
 • Persoonsgegevens waaronder geslacht, woonplaats, geboortedatum en aankoopgeschiedenis;
 • Betalings- of creditcard gegevens;
 • Afbeeldingen, foto’s en video’s;
 • Gegevens over fysieke eigenschappen en gezondheidsgegevens, waaronder gewicht, hartslag, meetwaarden zoals bloeddruk en cholesterol.
 • Medische voorgeschiedenis
 • Medicatiegegevens
 • Ziektegeschiedenis familie
 • Gegevens over (fitness)activiteiten die je deelt of die worden gegenereerd door ons Vital10 Platform bijvoorbeeld van je stappenteller, act

Waarom en hoe gebruiken (verwerken) we jouw persoonsgegevens?

Vital10 gebruikt de persoonsgegevens die we van je verzamelen als volgt:

 1. Om de functies van het Vital10 Platform, jouw Persoonlijke Vital10 Gezondheidsomgeving en de diensten die je vraagt te leveren:
  Wanneer je gebruik wilt maken van het Vital10 Platform, jouw Persoonlijke Vital10 Gezondheidsomgeving en de diensten van Vital10 vragen wij je een persoonlijk account aan te maken. Wij slaan deze gegevens ook op zodat je telkens makkelijk kunt inloggen. Wij geven deze gegevens in jouw Persoonlijke Vital10 Gezondheidsomgeving weer zodat je deze gegevens zelf kunt aanpassen.Daarnaast gebruiken wij jouw e-mailadres voor ondersteuning. Bijvoorbeeld, wanneer je een nieuw wachtwoord wilt aanmaken sturen wij je dit per e-mail toe.Wanneer je aankopen in de webshop doet en wanneer je gebruik maakt van betaalde diensten van Vital10 en van onze Partners hebben wij ook jouw adres en naam nodig om de materialen voor het uitvoeren van het onderzoek naar je toe te kunnen sturen.
 1. Om je inzicht te geven in jouw voortgang en resultaten
  Wij verzamelen jouw (fitness)activiteiten en jouw fysieke eigenschappen en gezondheidsgegevens zoals meetwaarden, voortgang en houden bij welke oefeningen je doet, waar je bent gebleven wanneer je het oefeningen of vragenlijsten voortijdig stopt, welke oefenprogramma’s en vragenlijsten je gebruikt. Wij slaan jouw voortgang en resultaten op en geven deze weer in jouw Persoonlijke Vital10 Gezondheidsomgeving zodat je kunt zien hoe het gaat met jouw gezond en of je vooruitgang boekt.Door jouw Persoonlijke Vital10 Gezondheidsomgeving te gebruiken kunt je Vitaliteitspunten verdienen. Deze punten kunt je inwisselen in de Vital10 webshop conform onze Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden van de webshop. Wij verzamelen jouw resultaten om jouw Vitaliteitspunten voor je bij te houden.
 1. Je deel laten nemen aan het Vital10 programma
  Om een basis gezondheidsrapport te maken hebben wij jouw e-mailadres, geboortedatum, postcode, huisnummer en geslacht nodig. Met jouw e-mailadres maakt je een persoonlijk, beveiligd account aan en met jouw geboortedatum en geslacht worden de vragen van Vital10 op jouw situatie afgestemd. Jouw persoonlijk account van Vital10 vult je aan met vragen over jouw gezondheid, familie, leefstijl en meetwaarden. Deze gegevens blijven opgeslagen binnen jouw persoonlijk account, zodat je bij een volgende deelname niet opnieuw alle vragen hoeft in te vullen en je jouw gezondheidsrapport van eerdere deelnamen kunt vergelijken.
 1. Wetenschappelijk onderzoek
  Je gegevens met betrekking tot het gebruik van je Persoonlijke Vital10 Gezondheidsomgeving kunnen worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek of voor het analyseren en verbeteren van onze producten. Deze gegevens worden echter altijd geanonimiseerd en bevatten geen persoonsgebonden informatie. Ze zijn dus niet te herleiden naar jou als persoon. Op deze manier blijft je privacy gewaarborgd. Op het registratiescherm kunt u, door middel van het zetten van een vinkje, kiezen of u akkoord gaat met deze voorwaarde. Tevens kan je ook actief benaderd worden voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek. In dat geval zal je altijd worden gevraagd eerst toestemming te geven voor deelname. Je kunt hierbij denken aan toestemming geven voor een interview of voor het invullen van een vragenlijst.


Als je toestemming geeft voor deelname kan je je altijd bedenken en deze toestemming weer intrekken. Je onderzoeksgegevens worden vertrouwelijk behandeld en buitenstaanders zullen hier zonder toestemming geen toegang toe hebben. De resultaten van het onderzoek kunnen gebruikt worden voor een wetenschappelijke publicatie, maar deze zullen nooit herleidbaar zijn naar jou als persoon.

 1. Verbeteringen aan het Vital10 concept en algemene onderzoeks- en analytische doeleinden
  Vital10 evalueert het Vital10-concept continue zodat de kwaliteit en effectiviteit steeds wordt verbeterd. Wij gebruiken gegevens over hoe onze gebruikers onze diensten gebruiken om het gedrag en de voorkeuren van klanten beter te begrijpen. Wij kunnen bijvoorbeeld informatie over hoe gebruikers hun Persoonlijke Vital10 Gezondheidsomgeving gebruiken om een beter inzicht te krijgen in hoe we de functionaliteiten in de Persoonlijke Vita 10 Gezondheidsomgeving kunnen indelen.


Onderstaande doeleinden zijn optioneel:

 1. Inzicht door arts
  Indien je bij jouw registratie akkoord heeft gegeven dat Vital10 jouw gegevens mag delen met jouw arts dan kan Vital10 jouw gegevens ook doorgeven aan jouw arts. Wij kunnen jouw gegevens alleen doorgeven als de gegevens van jouw arts bij ons bekend zijn.
 1. Nieuwsbrief
  Je kunt je aanmelden voor de nieuwsbrief van Vital10. De nieuwsbrieven bevatten algemene informatie over gezondheid. Als je je wilt afmelden voor de nieuwsbrief, kunt je een e-mail sturen naar: support@vital10.nl
 1. Servicedesk afhandelen van vragen en klachten 
  Als je vragen of opmerkingen hebt over Vital10 kunt je contact opnemen met de Servicedesk. De Servicedesk is te bereiken per telefoon en e-mail. Om je verder te kunnen helpen ziet de Servicedesk enkel jouw e-mailadres, geboortedatum, geslacht en bij aanvullende modules ook de naam, adres en afgenomen modules. Aantekeningen over jouw vraag worden bewaard. Als je nog een keer belt, kunnen we je hiermee snel verder helpen.

Delen van jouw persoonsgegevens door Vital10

Vital10 deelt jouw persoonsgegevens met:

 • Selfcare; (alleen na toestemming) Ophalen gegevens van gekoppelde apparaten en wearbles.

Bescherming en beheer van jouw persoonsgegevens

Informatiebeveiliging

Vital10 hanteert de NEN-7510 voor informatiebeveiliging in de zorg. Deze norm staat voor informatiebeveiliging in de zorg en is ontwikkeld om de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid te waarborgen van alle informatie die benodigd is om patiënten verantwoorde zorg te kunnen bieden:

 • Beschikbaarheid – informatie en diensten zijn er op het moment dat ze nodig zijn
 • Vertrouwelijkheid – informatie en diensten zijn alleen toegankelijk voor bevoegde personen
 • Integriteit – Informatie is juist en volledig en diensten functioneren correct

Vital10 maakt gebruik van een beveiligde (SSL) SHA-256verbinding met RSA versleuteling om op een veilige wijze versleutelde gegevens uit te wisselen.

Jouw persoonsgegevens zijn te allen tijde op fysiek gescheiden en beveiligde plekken opgeslagen. Alleen wanneer de gebruiker zelf met zijn of haar persoonlijke gebruikersnaam op zijn/haar Account inlogt, worden deze gegevens via een beveiligde verbinding samengevoegd. Op deze manier is de gebruiker de enige die toegang heeft tot zijn of haar gezondheidsgegevens.

Vital10 beveiligt elke door haar gecontroleerde webpagina die persoonlijke informatie verzamelt, maar kan de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens die via het internet worden verstuurd niet garanderen. Wij raden je aan voorzichtig te zijn bij het verzenden van persoonsgegevens via het internet, met name persoonsgegevens met betrekking tot jouw gezondheid. Vital10 kan niet garanderen dat onbevoegde derden geen toegang tot jouw persoonlijke informatie zal krijgen. Je moet daarom bij het verstrekken van persoonsgegevens via het internet zowel de voordelen als de risico’s afwegen.

Gegevensdoorgifte

De persoonsgegevens die wij verzamelen of genereren (verwerken) in het kader van ons Vital10 Platform en onze diensten worden op beveiligde servers in landen binnen de Europese Economische Ruimte opgeslagen.

Bewaren van jouw persoonsgegevens

Wij bewaren jouw persoonsgegevens zolang als dat nodig is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor wij deze verzamelen, behalve indien de wet anders vereist.

Jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens

Je hebt het recht om te verzoeken om: (i) toegang tot jouw persoonsgegevens; (ii) correctie van jouw persoonsgegevens indien deze incompleet of onjuist zijn; of (iii) wissen van jouw persoonsgegevens. Je hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens op dwingende gerechtvaardigde gronden in verband met jouw persoonlijke situatie. Wanneer wij jouw toestemming hebben verkregen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens hebt u te allen tijde het recht om jouw toestemming in te trekken.

Verwijderen van account

Je kunt na jouw deelname jouw persoonsgegevens laten verwijderen. De dan geanonimiseerde gezondheidsgegevens blijven echter wel beschikbaar voor het onderzoek. Als u ons verzoekt om jouw gegevens te verwijderen, kan Vital10 haar dienstverlening niet meer voor je uitvoeren.

Diensten van partners

Ons Vital10 Platform en jouw Persoonlijke Vital10 Gezondheidsomgeving staan toe om interactie te hebben met een groot aantal andere digitale producten en diensten. Ons Vital10 Platform kan bijvoorbeeld integreren met activiteitentrackers van Partners en andere digitale diensten van Partners.

Indien je ervoor kiest om jouw Account en jouw Persoonlijke Vital10 Gezondheidsomgeving te verbinden met een dienst van een Partner, zullen jouw privacyrechten beheerst worden door hun respectievelijk Privacy beleid.

Ons Vital10 Platform bevat mogelijk links naar andere websites en apps (van Partners) voor jouw gemak of voor jouw informatie. Gelinkte sites en apps hebben hun eigen privacyverklaring en -beleid, en wij raden je ten stelligste aan deze te lezen. Voor zover wij de gelinkte websites of apps niet in eigendom hebben of beheren, zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan, het gebruik van de websites of apps, of de privacy praktijken van de websites of apps. Vital10 kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met jouw gegevens.

Cookies

Op de site van Vital10 wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die tijdens het bezoeken van een website op jouw computer worden opgeslagen. Deze informatie is nodig voor het goed functioneren van een website. Cookies kunnen informatie over jouw klikgedrag, taalinstellingen en persoonlijke voorkeuren op de website verzamelen.

Waar zorgen cookies voor?

Cookies worden door Vital10 gebruikt om je te herkennen als je de website bezoekt, zodat je gemakkelijk naar jouw persoonlijke account kan gaan. Ook kunnen wij deze gegevens gebruiken om de website gemakkelijker te maken voor je. Wij kunnen hiermee de website steeds blijven verbeteren. Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals e-mailadres of persoonsgegevens uit cookies worden herleid.

Waar gebruiken wij cookies voor?

 • het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende pagina, bijvoorbeeld als er een lange enquête wordt ingevuld of als je veel gegevens moet invullen
 • het opslaan van voorkeuren, zoals de locatie, het gewenste aantal te tonen zoekresultaten, etc.
 • het uitlezen van browserinstellingen om onze website optimaal op jouw beeldscherm te kunnen weergeven
 • het opsporen van misbruik van onze website en diensten, door bijvoorbeeld een aantal opeenvolgende mislukte inlogpogingen te registreren
 • het gelijkmatig belasten van de website, waardoor de site bereikbaar blijft
 • het aanbieden van de mogelijkheid om inloggegevens op te slaan, zodat u die niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren
 • het mogelijk maken om te reageren op onze website


Lees hier meer over de gebruikte cookies op onze website:

CookieGeplaatst doorDuurDoel
Google Analytics_GAGoogle Analytics2 jaarTracking cookie om herhaalde bezoeken aan dezelfde website bij te houden.
Google Analytics_GATGoogle Analytics2 jaarTracking cookie om herhaalde bezoeken aan dezelfde website bij te houden.
PHPSESSIDWordPress/PHPVerloopt bij einde van de sessieOm de sessie van de bezoeker bij te houden op de website

Hoe lang blijven cookies op mijn computer?

De meeste cookies gaan weg als je de website van Vital10 verlaat. Sommige cookies blijven enkele dagen tot enkele jaren op jouw computer staan. Via de instellingen in jouw browser kunt je altijd de cookies verwijderen. Wees ervan bewust dat als je geen cookies wilt, bepaalde functies van de website verloren kunnen gaan of onderdelen niet goed werken.

Cookies van derden partijen?

Sommige onderdelen op onze website, zoals teksten, documenten, plaatjes of filmpjes, kunnen van derde partijen zijn. Wij hebben niet altijd inzicht in cookies die op deze manier op onze website worden gebruikt. Mocht je deze tegenkomen, neem dan contact met ons op. Je kunt de cookies van derden partijen ook uitschakelen via de instellingen in jouw browser.

Minderjarigen

Vital10 verzamelt of gebruikt niet de persoonsgegevens van kinderen (minderjarigen jonger dan 18). We staan niet bewust toe dat kinderen onze producten bestellen, met ons communiceren, of gebruik maken van onze diensten. Als je een ouder bent en zich bewust bent geworden dat jouw kind ons heeft voorzien van informatie, neemt je dan contact met ons.

Aanpassingen

Wij zullen deze privacy verklaring af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website, de regels over verwerking van persoonsgegevens of de regels rondom cookies wijzigen. Door in te stemmen met deze privacyverklaring staat je ons toe dat we de inhoud van de verklaringen en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf mogen wijzigen. Je kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie, die je kunt herkennen aan de datum op het document.

Contactinformatie

Als je vragen heeft over het gebruik, wijziging of verwijdering van persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt, of als je zich wilt afmelden voor toekomstige communicatie van Vital10, neem dan contact met ons op via de contactgegevens op deze website.
Als je jouw persoonsgegevens wilt verwijderen, zullen de gepseudonimiseerde gezondheidsdata wel beschikbaar blijven voor wetenschappelijk onderzoek.