1. Klik met de rechtermuisknop op een bestaand bericht en selecteer Regels > Regel maken.
  2. Selecteer een voorwaarde en wat er met het bericht moet worden gedaan op basis van de voorwaarde.

    Als je bijvoorbeeld berichten met een bepaalde titel naar een specifieke map wilt verplaatsen, selecteer je de voorwaarde Onderwerp bevat, selecteer je E-mail naar map verplaatsen, selecteert of maak je een Nieuwe map en selecteer je vervolgens OK.

  3. Selecteer OK wanneer je klaar bent met het maken van de regel.
  4. Als je de regel meteen wilt gebruiken, schakel je het selectievakje Voer deze nieuwe regel nu uit op berichten die reeds in de huidige map aanwezig zijn in en selecteer je OK.

    Het bericht staat nu in die map.