Wat is BodyVitaal, uit welke onderdelen bestaat het en wat zijn de kosten?

Wat is Bodyvitaal?

BodyVitaal is een internistisch traject voor mensen met overgewicht:

  1. Een BMI van 35-40;
  2. Een BMI van 30-35 en de diagnose(s) diabetes, slaapapnoe en/of (doorgemaakte) hart- en vaatziekte.

Hiervoor is een verwijzing nodig van de huisarts of medisch specialist (zoals bijvoorbeeld internist elders, cardioloog). Die kan doorverwijzen naar BodyVitaal via Vital10 (bijvoorbeeld via Zorgdomein).
De fysieke controles en behandeling worden uitgevoerd op locatie in Amstelveen.

Het traject zal uit verschillende onderdelen bestaan die afhankelijk zijn van de categorie waarin u valt (1 of 2, zoals bovenstaand beschreven) en aanvullende factoren.

Uit welke onderdelen bestaat het programma van Bodyvitaal?

Een bezoek bij de internist bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Gesprek met de specialist, waarbij expliciet gekeken zal worden of er aanwijzingen zijn voor onderliggende oorzaken van het overgewicht (zoals een hormoonstoornis);
  • Uitgebreid lichamelijk onderzoek;
  • Laboratoriumonderzoek;
  • Beweegplan met de fysiotherapeut
  • Op indicatie zal medicatie voorgeschreven worden om risicofactoren te behandelen zoals een hoog cholesterol en hoge bloeddruk, daarnaast zal beoordeeld worden of u in aanmerking komt voor medicatie die het afvallen ondersteunt.

Wat zijn de kosten?

Het programma van BodyVitaal wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Als u door de huisarts verwezen wordt kan het zijn dat u wel kosten betaalt vanwege het verbruik van uw eigen risico (als u uw eigen risico van dat jaar nog niet verbruikt hebt).