Vital10 draagt steentje bij aan Bilderbergconferentie 2019

Bilderbergconferentie 2019: Technologie en innovatie als sleutel voor wereldwijde maatschappelijke vraagstukken.

Een passage uit het interview:

Langer gezond leven vraagt ook duurzaam leven “Het is heel goed mogelijk om digitale technologie in te zetten voor zorg op maat. Op dit moment werken wij hard aan een breed zelfmanagementplatform, Vital10, waarbij we deelnemers gepersonaliseerde coaching- en beweegprogramma’s aanbieden. Het doel is preventief: een gezondere leefstijl. We richten ons vooralsnog vooral op patiënten met chronische ziekten. Wij helpen hen om de 10 belangrijkste risicofactoren te meten en verbeterdoelen te stellen, zodat de kans op ziekte vermindert. Het gaat om alcohol, eetgewoonten, stress, roken, cholesterol, bloeddruk, suiker, gewicht, slapen en bewegen. Een team van artsen, coaches, diëtisten en fysiotherapeuten is op afstand beschikbaar om de deelnemer advies te geven en te ondersteunen. De dokter zit straks in je telefoon of tablet. Omdat mensen liever beloond dan gestraft worden, hebben we daar ook een BeneFIT programma aan gekoppeld. Door gezonde keuzes te maken, verdienen mensen punten waarmee ze in de webshop duurzame, biologische producten of diensten kunnen kopen. Daarmee stimuleren we mensen ook om duurzamer met de aarde om te gaan. Dat hebben we van onze zoon geleerd. Hij zei: ‘Straks worden alle mensen gezonder en ouder, maar houden we door onze manier van leven geen aarde meer over.’ Vroeger wilde hij dokter worden, nu wil hij iets gaan doen om de aarde te redden. Dat heeft ons ook aan het denken gezet.”

Download de PDF