Weten­schappelijk onderzoek

Je gegevens met betrekking tot het gebruik van je Persoonlijke Vital10 Gezondheidsomgeving kunnen worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek of voor het analyseren en verbeteren van onze producten. Deze gegevens worden echter altijd geanonimiseerd en bevatten geen persoonsgebonden informatie. Ze zijn dus niet te herleiden naar jou als persoon. Op deze manier blijft je privacy gewaarborgd. Op het registratiescherm kunt je, door middel van het zetten van een vinkje, kiezen of je akkoord gaat met deze voorwaarde.
Tevens kan je ook actief benaderd worden voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek. In dat geval zal je altijd worden gevraagd eerst toestemming te geven voor deelname. Je kunt hierbij denken aan toestemming geven voor een interview of voor het invullen van een vragenlijst.

Als je toestemming geeft voor deelname kan je je altijd bedenken en deze toestemming weer intrekken. Je onderzoeksgegevens worden vertrouwelijk behandeld en buitenstaanders zullen hier zonder toestemming geen toegang toe hebben. De resultaten van het onderzoek kunnen gebruikt worden voor een wetenschappelijke publicatie, maar deze zullen nooit herleidbaar zijn naar jou als persoon.